Cần Bán nhà Hẻm 41 lương văn can

Liên hệ

Giá Liên hệ
Diện tích 120 m²
Loại giao dịch: Nhà phố